Triple P


Met Triple P, Positief Pedagogisch Programma, biedt SandPlay Praktijk Utrecht ondersteuning bij allerlei verschillende opvoedingsvragen en geeft advies op maat aan ouders/verzorgers. De behandelmethode Triple P biedt ouders handvatten om psychosociale problemen bij hun kind te verminderen of voorkomen.
 
Positief Opvoeden volgens de methode Triple P is bedoeld voor alle ouders met kinderen van alle leeftijden. Het is een gevarieerd ondersteuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. Een positieve opvoeding helpt kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die ze later in hun leven nodig hebben. Het programma wordt op veel plekken in Nederland met succes toegepast.
Triple P is ontwikkeld door de psycholoog professor M. Sanders en het team van het Parenting and Family Support Centre van de universiteit van Queensland (Australië). Het programma is gebaseerd op vele jaren wetenschappelijk onderzoek en ervaring in de begeleiding van gezinnen. Zie voor meer informatie de website van Triple P