Wat is sandplaytherapie?


Sandplaytherapie is een vorm van psychotherapie waarbij een kind vrij speelt met een bak met zand, water en miniaturen (dieren, poppetjes, huizen, bomen enzovoort). Het kind bouwt een fantasiewereld en laat daarin zien met welke problemen hij of zij worstelt.
Al spelend experimenteert het kind met verschillende oplossingen voor die problemen.
De therapeut bekijkt het spel en het kind, en speelt mee als het kind daarom vraagt.
Er wordt niet ingegrepen in het spel, maar de therapeut bevestigt het kind in wat hij of zij maakt.
Kinderen vinden het spelen met het zand erg leuk en hebben niet het gevoel te moeten presteren. Dat is één van de redenen dat sandplaytherapie zo goed aanslaat.
 
De methode is oorspronkelijk ontwikkeld door Dora Kalff in Zwitserland en heeft internationale erkenning.