Registraties


SandPlay Praktijk Utrecht is de praktijk van drs. Clara Waardenburg.
 
Ik ben ingeschreven bij het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog (BIG-nummer 29063645025) en als orthopedagoog generalist (BIG-nummer 69063645031)

Ik ben lid van:
- Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, NVO
- Nederlandse Vereniging voor gezondheidszorgpsycholgen NVGzP
- Nederlandse Verenging voor Sandplay Therapie, NVST 
- Vereniging EMDR Nederland, VEN
 
Deze registraties staan garant voor een deskundige aanpak, bescherming van de cliënt en een klachtenregeling, zoals beschreven in de Beroepscode van het NVO.

 

Kwaliteitsstatuut

 

Per 1-1-2017 is het voor iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het kwaliteitsstatuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Mijn kwaliteitsstatuut ligt in mijn praktijk ter inzage.