Prijslijst Sandplay Praktijk Utrecht

Consult per sessie van 45 minuten (en 15 minuten voorbereiding- en verslagtijd)                            € 110,00

Indien er een verwijzing via een buurtteam of huisarts is dan kan de zorg vergoed worden. Cliënten kunnen met een verwijzing van huisarts direct aangemeld worden. 

Kinderen tot 18 jaar

Volgens de jeugdwet, worden psychologische behandelingen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoed door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven. De hulp van de basisggz voor kinderen en jongeren zit dan niet meer in het pakket van de zorgverzekering, u kunt zich hier niet meer voor verzekeren. 
Sandplay Praktijk Utrecht heeft een contract afgesloten met Spoor030 en met KoosUtrecht. 

·      Regio Utrecht (Utrecht Stad, Vleuten, De Meern)

 

Samenwerkingsvormen

Ik heb geen formele samenwerkingsverbanden met anderen maar overleg in het belang van de cliënt met de huisarts of anderen na toestemming van de cliënt. 

 

Afgezegde en niet nagekomen afspraken

Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een consult in rekening gebracht, dit zogenoemde ‘no show-tarief’ bedraagt €105,-. Dit wordt niet vergoed door de gemeente.